معرفی کارمندان اتاق

منوچهر خادمی پور

مدیر واحد بازرسی و نظارت

محمدعلی عرب پور

مسئول پلمب

یدالله جونبخش

مسئول صدور پروانه کسب

علی خانی رزوه

میز خدمت

رسول توکلی

بازرس اتاق